Kvam herad

Haugamyr

Pilotprosjekt i samarbeid med Asplan Viak

Plankart prosjektområde.
Illustrasjon: Asplan Viak

Sjå heile rapporten her: Kime til liv og rørsle - Nyskapende aktivitetsanlegg i Kvam