Steinkorshytta - Sunnfjord kommune

Hytta har solcellepanel for innvendig lys og sanitæranlegg.

Dagsturhytta-i-Naustdal-SSF-04981.JPG

Foto: Edit Smådal

Tilkomst og parkering

Parkering på Kringla. Parkeringsavgift. 

Stien til hytta

Stien går forbi gardstunet til Atle Kringlen på Kringla, der du kan parkere. Når du ferdast her, er det viktig å hugse å late att grinder, ettersom det går mykje husdyr i området. Stien er godt opparbeidd, går i luftige omgjevnadar, er merka og enkel å finne. Undervegs passerer du Kringlestølane, som ligg på om lag 550 moh. I Kringlevatnet og i vatnet ved hytta er det fint å bade.

Avstandar

Turen er middels krevjande og tek 40–60 minutt, avhengig av tempo. Hytta ligg på om lag 750 moh., litt under toppen Steinkorsen.