Stedjestova - Sogndal kommune

Dagsturhytta i Sogndal heiter Stedjestova, og ligg 300 moh. i Stedjeåsen. Hytta har utsyn mot sentrum i nord-aust og Storehaugen i sør.

Dagsturhytta-Stedjestova-i-Sogndal-SSF-03305- Foto_Runar__Bjørkvik_Mæland.JPG

Foto: Runar B. Mæland / Sogn og Fjordane fylkeskommune

Tilkomst og parkering

Næraste tilgjengeleg parkering er ved Stedje kyrkje. Vér obs på at det er parkeringsavgift.

Stien til hytta

Sør-vestover frå kyrkja og aust for bustadfeltet Stedje startar stien opp til Stedjeåsen. Halvegs til toppen ligg hytta tett på stien på ein avsats i terrenget. Stien følgjer ryggen opp Stedjeåsen, og nokre plassar er stien relativt bratt. Hytta er likevel godt mogleg å nå for dei fleste i normal form. Hytta er plassert slik at ho kan nåast av flest mogleg, også barnefamiliar.

Avstandar

1 km og 250 høgdemeter. Du kan rekne med å bruke om lag 30–40 min. i roleg gange. 

Bli medlem av gruppa Stedjestova på Facebook