Stad kommune, Eid - Naustdalskamben

Naustdalskamben ligg om lag midt i mellom Stårheim og Nordfjordeid og har utsikt både inn til Nordfjordeid sentrum og utover Nordfjorden.

Bilde av ei dagsturhytte etter at sola har gått ned. Området rundt hytta er prega av lav vegitasjon.
Dagsturhytta i Stad, Naustdalskamben. Foto: Hans Peter Eidseflot.

Tilkomst og parkering

Parkering ved næringsområdet på Reset, ved Haugen skule eller ved Stårheim stadion, avhengig av kva rute du vel til hytta. Følg rv. 15 for å kome til alle tre start moglegheitane. 

For å kome til Reset kan ein enten kjøyre Bjørhovdevegen eller følge fv. 5747 Hjalmavegen. Begge vegane blir samla i eit kryss på Hjelmeland. Her tar du av til Remmedalen. Følg denne vegen til det er skilta til parkering for dagsturhytta.

Stien til hytta

Det er fleire ulike stiar som fører til Naustdalskamben:

  • Frå Reset i Hjelmelandsdalen: sjå kart over ruta på UT.no. Dette er den slakaste og mest familievennlege ruta. Følg grusvegen innover i næringsområdet, og der vegen sluttar, startar stien. Merking med raude stikker på velbrukt sti første 500 m, så på traktorveg fram til du møter stien frå Grøthaug / Haugen etter 1,5 km. Frå denne opne plassen i skogen er det god sti heile vegen vidare opp til toppen. Stien er velbrukt og lett å finne. På toppen flatar det ut og vert litt myrlendt siste stykket fram til hytta. Turen er 3,2 km i alt.
  • Frå Haugen skule: sjå kart over ruta på UT.no. Parkering ved Haugen skule. Turen er 2 km på asfalt og 2 km på sti.
  • Frå Torvik på Stårheim: her er det ein nyrydda og merka sti. Parkering ved Stårheim stadion. Startpunkt på ei bru over elva ved kraftverket. Det er merka med blå stikker heile vegen til topps.
  • For ein kort, men bratt alternativ er det markert stistart ved Naustdal langs rv.15 i 80-sona mellom Stårheim og Haugen. 

Avstandar

Mellom 45 min og 1,5 time avhengig av utgangspunkt og tempo. Hytta ligg på 475 moh.

Naustdalskamben har eiga Facebook-side.