Tysnes kommune - Miklastofa

Miklastofa i Tysnes kommune ligg i det idylliske friluftsområdet ved Kyrkjevatnet. Frå hytta er det utsikt utover vatnet og til Uggdal kyrkje på andre sida. Miklastofa vart offisielt opna 22. mai 2022.

Dagsturhytta i Tysnes kommune
Dagsturhytta Miklastofa i Tysnes kommune

Kyrkjevatnet er kjent for eit rikt fugleliv og ein kan kjøpe fiskekort til vatnet hos Joker Uggdal om ein ønskjer det. I friluftsområde er det tilrettelagt toalett, badebrygge og baderampe for menneske med funksjonsnedsetting og rullestolrampe inn til hytta. I nærleiken finn ein også sjøbadeplassen Kjevikjo og turstiar i Myklestadskogen.

Tilkomst og parkering

Dagsturhytta Miklastofa ligg i Kyrkjevatnet friluftsområde i Uggdal ved fylkesveg 49. Det er to skilta parkeringsplassar til hytta; ein ved Uggdalseidet og ein i enden av Heningen. Det er også høve til å parkere ved rådhuset i Uggdal.

Stien til hytta

Det er om lag 600 meter å gå frå parkeringsplassen ved Uggdalseidet til Dagsturhytta på universelt tilrettelagt turveg. Frå parkeringsplassen i enden av Heningen er det 700 meter å gå på kupert turveg. Det er også høve til å gå rundt Kyrkjevatnet, deler av turen er på turveg i skogen og deler på fortau langs fylkesveg 49. Turen rundt Kyrkjevatnet egner seg også for sykkel.

Avstandar

Frå parkeringsplass på Uggdalseidet er det om lag 10-15 minutt til hytta i roleg tempo.