Fløgjen - Kinn kommune

Dagsturhytta ligg vest for toppen Fløgen/Fløgjen. Hytta har utsikt til Norddalsfjorden, autsover mot Eikefjord og vestover mot Florø og øyane i vest og sør.

Dagsturhytta-i-Flora-Flogjen-SSF-03952.JPG

Foto: Magnar Egil Øren Gangsø

Tilkomst og parkering

Turen opp til dagsturhytta startar frå parkeringspalssen ved Grov langs fv. 614 mot Svelgen. Du kan parkere ved første avkjøring på høgre side etter trafostasjonen. Dersom du kjem med buss, kan du gå av på same plass.

Stien til hytta

Følg skogsvegen, og rett før du er til vegs ende, tek du av til venstre. Stien er ikkje merka oppover i skogen, men han er tydeleg i terrenget. Dette er stien som held fram til Hatlesetnipa. Det er eit par mindre myrlende områder langs stien i skogen. Når du kjem over skoggrensa vert stien brattare eit stykke, før det flatar noko ut, og du ser varden på Fløgen til venstre .

Avstandar

Turen opp til dagsturhytta tek om lag ein time.