Eikjabu - Luster kommune

Luster er ein kommune med store fjellområde. Dagsturhytta er derimot plassert ved Lustrafjorden på Ytre Eikum mellom Solvorn og Marifjøra. Eikjabu har tilknytta utedo.

Bilde av ei dagsturhytte. Hytta står heilt nede ved ein fjord. Det er flatt rundt hytta med nokre tre.
Dagsturhytta i Luster, Eikjabu. Foto: Magnar Egil Øren Gangsø.

Tilkomst og parkering

Hytta er lett tilgjengeleg med kajakk. Parkering i Solvorn eller Marifjøra. Av kapasitetsmessige årsaker (parkeringsplassar) kan det vere smart å organisere felles transport frå Marifjøra til kajakknaustet som Luster turlag har i Vedvik. Det er tursti frå Mollandsmarki til Ytre Eikum. Denne er ikkje anbefalt før den er utbetra. 

Leige av kajakk 

Stien til hytta

Stien ned frå Mollandsmarki, med parkering på Krossen, er stadvis bratt og det er planlagt sikring av stien.  

Avstandar

Frå Krossen og ned til Ytre Eikum er det om lag 4 km. Frå Vedvik tek det om lag 20 minutter å padle kajakk, medan det frå Solvorn tek om lag 1 time.