Havglimt - Knutepunkt for kunnskap

Dagsturhytta ligg i eit spanande og verdifullt kulturlandskap! Det nyttar dagsturhyttene som arena for kunnskapsdeling om kulturlandskapet kring hyttene. Her kan du lese meir om området kring Havglimt ved å klikke på lenkjene under. Vestland og Rogaland fylkeskommunar har saman etablert prosjektet Knutepunkt for kunnskap.

Leitar du etter praktisk informasjon om hytta? 


The cultural history in the landscape around the day trip cabins makes each cabin, and the hike to get there unique. Dagsturhytta should be a place where we can meet and share knowledge with each other. Follow the links below for more information.

Practical information about the cabin.

Kanskje du sitt på verdifull eller spennande kunnskap om historia til landskapet rundt deg? Bidra med informasjon til Kulturminnesøk.no. Der kan du bidra ved å leggje inn ukjende kulturminne i kartet med ei skildring, og ved å laste opp bilde.

Du kan også dele di oppleving i hytteboka!

Kulturminnesøk

Dragseidet var ein viktig ferdsleveg som har lang historie. Mest kjend er historia om Olav Tryggvason som her kristna fire fylke i 997.

Dragseidet (Kulturhistorisk leksikon)

Vegen over Dragseidet i Selje (Kulturhistorisk leksikon)

Krossen på Dragseidet (Kulturhistorisk leksion) 

Olavsbautaen på Kongshaugen (Kulturhistorisk leksikon)


Dragseidet occupies a famous place in Norwegian history due to one major event: the christening assembly in 997, when King Olaf Tryggvason assembled important people from four counties with the sole purpose of converting them to Christianity. In the olden days, seamen had to haul their boats across the strip of land called Dragseidet in order to avoid the treacherous waters of Stad.

Read more at the Cultural History Encyclopedia

På kysten var mangesyssleriet vanleg og kombinasjonen mellom jordbruk og fiske var ofte avgjerande for at folk kunne livnære seg her. På Stadlandet var dette ein utbreitt levemåte som vi i dag finn mange spor etter. Eit område med fleire av dei best bevarte grendene er i dag eit av dei utvalde kulturlandskapa i landbruket. Lenkjene nedanfor fortel meir om livet til fiskarbonden på Stadlandet.

Garden Årdal med husmannsplassen Rydjorda (Kulturhistorisk leksikon)

Kystgeita i Selje (Kulturhistorisk leksikon)

Utvalde kulturlandskap i jordbruket – Stadlandet (landbruksdirektoratet.no)


For the people living along the coast, emplying a combination of farming and fishing was a necessity for survival. At Stadlandet this was a common way of living, that we can still find many traces of in the landscape. Follow the link below to read more about the history of fisherman-farmers in Stadtlandet. 

The farm Årdal with the crofter's farm Rydjorda (Cultural History Encyclipedia)

Hausten 1943 vart hurtigruteskipet D/S Sanct Svithun bomba av allierte fly i skipsleia ved Stad, der meir enn 50 menneske omkom. Folk i Ervik utførte eit imponerande bergingsarbeid og klarte å redde over 70 menneske frå havet. I 1970 vart Ervik kapell, minnekapellet etter denne hendinga, vigsla.

«Sanct Svithun»-tragedien og minnekapellet i Ervik (Kulturhistorisk leksikon)


In the autumn of 1943, the coastal express steamer D/S Sanct Svithun was bombed by allied aircraft outside Stad. More than 50 people died. People from Ervik carried out an impressive rescue operation and managed to save over 70 people from the sea. In 1970, a memorial chapel at Ervik was consecrated. 

The memorial chapel at Ervik and the "Sanct Svithun" tragedy (Cultural History Encyclopedia) 

Stad var eit viktig strategisk punkt langs kysten og under andre verdskrig vart det oppretta fleire kystfort her. Kystforta på Stadlandet var ein viktig del av tyskarane sitt store forsvarsverk Atlanterhavsvollen. På Stadlandet finn vi mange ulike krigsminner som famnar korleis krigen påverka folk både internasjonale og lokalt. 

Tyske kystfort i Sogn og Fjordane (Kulturhistorisk leksikon)

Krigsminne på Hovden i Ervik og på Kjerringa (Kulturhistorisk leksikon)

Rom til minne om russiske krigsfangar (kulturhistorisk leksikon)

Krigsgrav på Stadlandet - Reidar Drage (Kulturhistorisk leksikon)

Krigsgrav på Stadlandet - Peder Sandvik (kulturhistorisk leksikon)

Dei gamle vetane i Selje (kultuhiristorisk leksikon)


Stad was an strategic location along the coast, and during the Second World War several coastal forts were built here. The forts were a part of the larger extensive system of coastal defences and fortifications built by Nazi Germany known as the "Atlantic Wall". In and around Stadlandet we can find many reminders of how the war affected people both internationaly and localy. 

War memorial at Hovden in Ervik, and at Kjerringa (Cultural History Encyclopedia)

Room to commemorate Russian prisoners of war (Cultural History Encyclopedia)

War grave at Selje - Reidar Drage (Cultural Histiory Encyclopedia)

War grave at Selje - Peder Sandvik (Cultural History Encyclopedia)

The old warning beacons in Selje

Det vêrharde Stadlandet strekkjer seg som ein knyttneve ut frå land og deler Stadhavet i to. Stadhavet er eit av dei farlegaste strekka langs Norskekysten og det har alltid vore forbunde med fare å krysse det. På begge sider av Stadlandet var det  naudhamner der båtar kunne vente på godt nok vêr til å passere. I eldre tid var det også vanleg å trekke båtar over Dragseidet for å unngå å krysse Stadhavet.

Mangesysleri var vanleg. Det milde klimaet gjorde at ein kunne ha sau og kystgeit gåande ute heile året. Kystlyngheiene saman med tang gav fôr året igjennom.

I KULA-rapporten (Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse) kan du lese meir om området rundt Stadlandet: 

Les rapporten (pdf)

Klosterøya Selja utgjer eit av dei andre kulturlandskapa av nasjonal interesse i tidlegare Sogn og Fjordane. Dette området grensar til det kulturhistoriske landskapet på Stadlandet. Nedanfor finn du eit utval av artiklar og informasjon om klosteret på Selja. Du finn og ein 3D-animasjon der du kan oppleve Selja kloster og helgenanlegg slik det såg ut på byrjinga av 1300-talet.

Selja kloster og helgenanlegg 3D-animasjon (uib.no)  

Vegen rundt Selja (Kulturhistorisk leksikon) 

Selje kloster (riksantivaren.no) 

Kystpilegrimsleia