Dispensasjon for spesialtransport

Du må sende søknaden seinast tre verkedagar før transporten startar.

Du skal søke hjå Statens vegvesen, også når det gjeld fylkesvegar, men før dispensasjonen blir handsama må du kontakte fylkeskommunen for tillatelse til å køyre på fylkeskommunal veg.

Søk om dispensasjon for spesialtransport