Søk om dispensasjon frå byggegrense

Om du planlegg å sette opp ei bygning langs vegen, må du søkje om løyve til det.

Det er fylkeskommunen som behandler søknad om dispensasjon frå byggegrenser til fylkesveg.

Du søker gjennom felles søknadsportal, tilgjengeleg på Statens vegvesen sine nettsider. Søknadsskjema og all informasjon du treng finn du her.

Søknadsskjema vert så sendt vidare til fylkeskommunen for behandling.