Fv. 611 Gang- og sykkelveg Hovlandsbruene, Eikefjord

I samband med at to av bruene på fylkesvegen mellom Eikefjorden sentrum og idrettsplassen må skiftast ut, skal det i tillegg byggast gang- og sykkelveg i tilknyting til bruene.

Fakta

Fase: Planfase
Veg: Fv. 611
Område: Kinn kommune
Prosjektet er delt i tre delstrekningar.

Ytre bru

Delstrekning 2C. Her skal det byggast ny bru, 120 meter ny gang- og sykkelveg, og nytt kryss ved Kvalvikdalen og Hamnavegen vest. I tillegg skal kommunen legge nytt vatn- og avløpsleidningar i gangvegen. Det same skal dei gjere på indre bru.

Indre bru

Delstrekning 1b, 1c og 2a. Her skal det byggast ny bru, ca. 450 meter med ny gang- og sykkelveg, nytt kryss ved Hamnavegen og nytt veglysanlegg.

Kontaktpersoner

Bjørn Andre Storøy

Prosjektleiar