Fv. 55 Høyheimsvik - Nes

Dagens fylkesveg 55 mellom Høyheimsvik og Nes er smal, og har til dels dårleg kurvatur og stadvis dårleg sikt. Det er fleire avkøyrsler på oppsida og nedsida av vegen som har uheldig utforming. I tillegg er det fleire stader busetnad og fritidsbustader heilt inn mot fylkesvegen.

Fakta

Fase: Planfase
Veg: Fv. 55
Område: Luster

Klikk på firkanten for å få opp ein informasjonsboks om prosjektet. Zoom deg inn på kartet for å sjå planområdet: 

Kontaktpersoner

Gunnhild Sande

Planprosjektleiar