Fv. 5402 Ringheimsvegen

Fv. 5402 Ringheimsvegen ligg sentrumsnært i Voss herad, og er skuleveg. Ringheimsvegen har stort potensiale for mjuke trafikantar grunna at det er sentrumsnært. Likevel manglar det eit tilbod til mjuke trafikantar på strekninga.

Om prosjektet

Målet med planarbeidet er å regulere to meter bredt fortau over ein lengde på 600 meter frå krysset til Rognstunet til krysset ved Hjellane. Ringheimsvegen skal og utbetrast til å halde ein einheitleg standard (samme vegbredde på heile den planlagte strekninga).

Fakta

Fase: Reguleringsplan
Veg: fv. 5402
Område: Voss
Kostnad: 50-100 millionar kronar

Oppstart på reglueringsplan

Ble sendt ut i mai.

Høyring

Planforslaget blei sendt ut på høyring i juli.

Sjå kart i fullversjon.

Målet med planarbeidet er at det skal vera trygt og attraktivt å ferdast for mjuke trafikantar. Trafikktrygge løysingar skal bidra til betre folkehelse og gi ein meir miljøvenleg persontrafikk.

 

 

Kontaktpersoner

Jens Bremer Remø

Planleggingsleiar

Les meir om vurderingane som er gjort i planarbeidet: