Vegarbeid på fv. 57 Bygstadvegen

Varselet gjeld: 16.10.23 - 30.06.24

Fram til slutten av juni er det vegarbeid på fv. 57 Bygstadvegen.

Vegen kan bli stengt i opptil 15 minuttar grunna masseutskifting av vegen og breiddeutviding av vegbana.

Vegen skal vere open for gjennomkøyring med nedsett fartsgrense til 50 km/t, og trafikkregulering i form av skyttelsignalanlegg.

Det blir omkøyringsmoglegheit via fv. 610 Sygnevegen-Sande.

Naudetatar kan køyre gjennom anleggsområdet.