Kurs i Tankevirus

Er du elev i vgs. eller lærling og grublar eller uroar du deg mykje? Ønsker du å bruke mindre tid på negative tankar? Då kan dette kurset vere noko for deg!

foto av brustein, der bokstavane er lagde oppå og stavar ordet tankevirus
Foto: Bergen kommune

Kva er Tankevirus?

Tankevirus er eit gratis meistringskurs for dei som ønsker å bli meir merksame på eigne tankar. Kurset er sett saman av av ein populærvitenskapleg programserie i tre delar som presenterer negative tankar som ulike tankevirus som kan behandlast med psykologiske vitaminer.

Kven kan delta?

Kurset er digitalt med nettbaserte samlingar for deg som er i vidaregåande skulealder. Du deltek anonymt gjennom chat, utan kamera

Når er kurset?

Kurset er gratis og fordelt på tre samlingar på 1,5 time:

  • 6. mars kl. 18.00–19.30
  • 13. mars mars kl. 18.00–19.30
  • 20. mars mars kl. 18.00–19.30

Om de ikkje hadde høve å delta på kurset på våren er det planlagd nytt kurs utpå hausten 2023. Meir informasjon om dette kjem.

Kven står bak kurset?

Vestland fylkeskommune og Frisklivsentralen i Bergen arrangerer kurs i Tankevirus.