Programkommunar og tiltak

Kommunar i Vestland med støtte frå tilskotsordninga i program for folkehelsearbeid er i gang med gjennomføring av kunnskapsbaserte tiltak for å fremje barn og unge si psykiske helse og trivsel og rusførebyggjande arbeid.

Følgjande kommunar fekk støtte i perioden frå 2018 til hausten 2021 og er i gang med utvikling av tiltak:

Kommune

Tiltak

2018

 
Askøy kommune Attraktive og gode møteplasser for barn og unge
Bergen kommune Helsefremmende miljø på sosiale medier
Bømlo kommune Medverknad og deltaking for god trivsel og livskvalitet for alle barn og unge
Film om medverknad og deltaking for barn og unge
Video - Maurtua barnehage med folkehelseprosjekt - YouTube
Kvam herad m/samarbeidskommunar "Juniorforskarprosjektet"
Kvinnherad kommune Rosendalsprosjektet
Stord kommune "16 år - ka no?" Tilpassa og trygg overgang frå ungdomsskule til vidaregåande skule.

2019

 
Kinn kommune "Psykt bra gaming"
Luster og Sogndal kommune Livsmeistring - Robuste barn og ungdom
Video - Livsmeistring – Robuste barn og unge - YouTube

Vår 2021

 
Bergen kommune Sammen for de minste
Bjørnafjorden kommune VERD-SETT - saman om livsmeistring og fråværsførebygging
Gloppen kommune Ungdomsengasjement i Gloppen (UngEng)
Sveio kommune "Hallo, Adjø"

Haust 2021

 
Solund kommune Ung og framtida i Solund
Stryn kommune Ungdommen si stemme i utvikling av Stryn kommune
Sunnfjord kommune "Eg tørr eigentleg ikkje å tenkje så mykje på framtida" - Tiltak for reduksjon av alvorleg skulefråvær på individ- og systemnivå


Sjå meir informasjon om programkommunar og tiltaka på den nasjonale nettsida: http://handling.forebygging.no/folkehelsearbeid/