Programkommunar og tiltak

Kommunar i Vestland med støtte frå tilskotsordninga i program for folkehelsearbeid er i gang med gjennomføring av kunnskapsbaserte tiltak for å fremje barn og unge si psykiske helse og trivsel og rusførebyggjande arbeid.

Følgjande kommunar fekk støtte i perioden frå 2018 til vår 2022 og er i gang med utvikling av tiltak:

Kommune

Tiltak

2018

 
Askøy kommune
Bergen kommune
Bømlo kommune
Kvam herad m/samarbeidskommunar
Kvinnherad kommune
  •  Rosendalsprosjektet
Stord kommune

2019

 
Kinn kommune
  •  "Psykt bra gaming"
Luster og Sogndal kommune

Vår 2021

 
Bergen kommune
Bjørnafjorden kommune
  • VERD-SETT - saman om livsmeistring og fråværsførebygging
Gloppen kommune
Sveio kommune
  • "Hallo, Adjø"

Haust 2021

 
Solund kommune
  • Ung og framtida i Solund
Stryn kommune
  • Ungdommen si stemme i utvikling av Stryn kommune
Sunnfjord kommune
  • "Eg tørr eigentleg ikkje å tenkje så mykje på framtida" - Tiltak for reduksjon av alvorleg skulefråvær på individ- og systemnivå
Askøy kommune
Bømlo kommune

Vår 2022

 
Vestland fylkeskommune v/Hyssingen produksjonsskule
  • "Flyselskapet"

 

Les meir om tiltaka:

Sjå meir informasjon om programkommunar og tiltaka på den nasjonale nettsida: Tiltak i program for folkehelsearbeid i kommunene