Nasjonal oversikt over drosje,- og ruteløyve

Dersom du treng oversikt over alle løyvenummer/løyvehavare i eit fylke eller heile Noreg, eller du har eit løyvenummer som du ønsker å vite eigaren på kan du søkje på www.transportloyve.no

Der finn du også mellom anna oversikt over fylkeskryssande ruteløyve og kor det eventuelt er innført einerettar.

Du kan ta ut statistikk over utferda drosjeløyver pr. fylke/år/månad eller tal drosjeløyve pr. fylke.

Informasjon hentast direkte frå den nasjonale løyvedatabasen, og blir oppdatert fortløpande når fylkeskommunane gjer nokon endringar der.

Oversikt over gods,- og turvognløyve finn du på Statens vegvesen sin nettside.