Transport av funksjonshemma

I samband med nytt drosjeregelverk som trer i kraft 1. november 2020 forsvinn løyve for transport av funksjonshemma. Dei som allereie har denne løyvekategorien har ein overgangstid på fem år til 1. november 2025 før dei må endre til drosje-, eller turvognløyve. Bilar med meir enn ni seter blir turvognløyve.