Transport av funksjonshemma

I samband med nytt drosjeregelverk 1. november 2020 forsvinn løyve for transport av funksjonshemma.

Dei som allereie har denne løyvekategorien har ein overgangstid før dei må endre til drosje-, eller turvognløyve:

  • fram til 1. november 2022 for bil registrert for inntil 8 personer + førar
  • fram til 1. november 2025 for bil registrert for inntil 16 personer + førar

Innan desse datoene må føretaket ha søkt og fått innvilga drosje-, eller turvognløyve.

Bilar med meir enn ni seter blir turvognløyve.

Har passasjerane dine TT-kort?

For å kunne nytte TT-kort i drosjen må taksameter koplast til TT-kortsystemet. Les mer om det på denne sida: Info om TT-kort for transportørar