Løyve for transport av funksjonshemma

Det er ikkje lenger mogeleg å søkje om løyvekategorien transport av funksjonshemma.

Dei som allereie har denne løyvekategorien har ein overgangstid før dei må endre til drosje- eller turvognløyve:

  • fram til 1. november 2022 for bil registrert for inntil 8 personer + førar
  • fram til 1. november 2025 for bil registrert for inntil 16 personer + førar

Innan desse datoene må føretaket ha søkt og fått innvilga drosje- eller turvognløyve.

Bilar med 10 - 17 seter må søkje turvognløyve hos Statens vegvesen.

Har passasjerane dine TT-kort?

For å kunne nytte TT-kort i drosjen må taksameter koplast til TT-kortsystemet. Les meir om det her: Info om TT-kort for transportørar