REA3006 - fysikk 2

Liste med aktuelle øvingar

Retninga på krafta til straumleiar i magnetfeil

 • Kunne bruke straumleiar mellom hesteskomagnet
 • Finne retninga på krafta når vi varierer straumretning og magnetretning
 • Setje opp ein regel for å finne retninga på krafta til straumleiar i magnetfelt

Indusert spenning

 • Måle den induserte spenninga som oppstår når vi slepp ein magnet igjennom ein spole med dataloggar eller liknande.
 •  Få fram og tolke grafen over den induserte spenninga.

Bevaring av bevegelsesmengde

 • Bruke enkle hjelpemiddel som ball og liknande til å utføre forsøk med bevelsesmengde.
 • Avgjere om bevegelsesmengda er bevart.

Skrått kast

 • Gjennomføre eit skrått kast.
 • Berekne kastet ut i frå formlane og sjå om dei stemmer.

Kjeglependel

 • Bruke kraftmålar, knapp og svingane pendel.
 • Berekne sentripetalakselerasjon og sjå om kraftmålaren viser riktig i forhold til berekningane.

Måling av Planckkonstanten

 • Bruke fotocelle og utnytte den fotoelektriske effekten til å skaffe data.
 • Teikne graf på bakgrunn av dataa og bruke han til å finne Planck-konstanten.

Digital lyd

 • Kunne bruke lydediteringsprogram.
 • Endre på lyden ved hjelp av lydediteringsprogrammet og forklare kva som skjer.