Oral helse og livskvalitet hjå ungdommar født med leppe-, kjeve-, ganespalte

Pasientar som er født med leppe-, kjeve- og ganespalte (LKG) vil kunne ha problem med svelging, eting, tale, språkutvikling, utsjånad, ansiktsutvikling og ulike former for tannproblem. Det er også rapportert ulike problemstillingar av kognitiv art. Dette kan påverke individet si orale helse og livskvalitet.

Hensikta med denne studien er å kartlegge den orale helse og oral helserelaterte livskvalitet hos unge med alle former for leppe-kjeve-ganespalte i alderen 16-20 år.

Prosjektleiar og prosjektmedarbeidarar

  • Manal I Mustafa Sharafeldin, Tk Vestland
  • Paul K. Sæle, Tk Vestland
  • Anne Nordrehaug Åstrøm, Tk Vestland

Eksterne organisasjonar

UiB, institutt for klinisk odontolog