Kurs for lærlingar/lærekandidatar

Er du lærling eller lærekandidat kan du ta eit kurs om det å vere i opplæring i ei bedrift i Vestland.

Kurset er svært nyttig for nye lærlingar. I kurset vil du få nyttig informasjon om læretida di, kva du kan forvente av lærebedrifta, kontraktar, vurdering undervegs, fagprøven og kven som kan hjelpe deg om du treng det.

Dette er eit webkurs som du kan ta når det passer deg, og kurset tar ca. 30 minuttar å gjennomføre.

Meld deg på og får tilgong til kurset.