Vik tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Flatbygdi 10, 6893 Vik i Sogn

Telefon

57 69 52 00

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk
e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.vik@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Flatbygdi skule.
Gratis parkering ved tannklinikken.

Klinikkleiar

Ida Skjerlie

Tannhelseområde

Søraust tannhelseområde