Norheimsund tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Gamle Dalavegen 15, 5600 Norheimsund

Telefon

56 55 01 80.
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post.

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.nhs@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Norheimsund terminal.
Gratis parkering ved tannklinikken.

Klinikkleiar

Linda Stadheim Valland (i permisjon)
Martha N. Sandven (klinikk-koordinator)

Tannhelseområde

Søraust tannhelseområde