Norheimsund tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Gamle Dalavegen 15, 5600 Norheimsund

Telefon

56 55 01 80

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk
e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.nhs@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Norheimsund terminal.
Gratis parkering ved tannklinikken.

Klinikkleiar

Linda Stadheim Valland

Tannhelseområde

Søraust tannhelseområde