Hesthaugen tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Åsanemyrane 88a, 5116 Ulset

Telefon

55 39 20 60
Ved akutt behov eller avbestilling same dag, så ta kontakt pr. telefon og ikkje e-post

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema

post.hes@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Hesthaugen, Rollandskrysset
Gratis parkering ved tannklinikken

Klinikkleiar

Brit Helvik Roll

Tannhelseområde

Vest tannhelseområde