Hesthaugen tannklinikk

Opningstid

08.00 - 15.30

Adresse

Åsanemyrane 88a, 5116 Ulset

Telefon

55 39 20 60

E-post

Ver venleg og ikkje sende sensitive opplysningar på e-post. Bruk
e-dialog eller ring viss du treng å opplyse om helse eller andre personsensitive tema.

post.hes@vlfk.no

Kart

Kollektiv og parkering

Nærmaste busshaldeplass: Hesthaugen, Rollandskrysset.
Gratis parkering ved tannklinikken.

Klinikkleiar

Brit Helvik Roll

Tannhelseområde

Vest tannhelseområde