Skulevalet 2023

Her finn du praktisk informasjon om tidspunkt, påmelding, fristar og gjennomføring av skulevalet hausten 2023. Valdatoar er fastsatt til 4. og 5. september.

Føremålet med politisk skuleval er å lære ungdommane om demokratiet. Det er òg eit pedagogisk verkemiddel i arbeidet med å auke den politiske kompetansen og interessa blant dei unge.

Vi oppdaterer denne sida om årets skuleval jamleg i forkant av og undervegs i valkampen.

Dei politiske ungdomspartia planlegg debattar og valtorg ved alle dei vidaregåande skulane i Vestland.

Køyreplan finn du her (pdf). 

Tema for debatten bør vere bestemt av ungdom (elevar, elevråd, Elevorganisasjonen). 

Skulane har meldt inn tema til debatt. 

Skulane melder på to eller tre elevar og ein lærar til deltaking.

Kurset går over to halve dagar:

  • 1. juni kl. 09.00–12.00
  • 5. juni kl. 12.00–15.00

Vi legg opp til at deltakarane skal jobbe med praktiske oppgåver knytt til kurset. Dette vil føregå 2. juni på skulen. 

Påmelding til kurs i debattleiing. 

Frist for påmelding er 26. mai 2023. 

Ved spørsmål, ta kontakt med Lina Lunde Christiansen. 

Skulane vil få tilsendt røystesetlar i starten av august.