foto av golvkunst av terazzoheller på bybanestoppet på Haukeland
Foto: Morten Wanvik/Vestland fylkeskommune

Melkeveien

Melkeveien er samletittelen på kunsten på Haukeland.

Tittel
Melkeveien
Kunstnar
Inger Johanne Rasmussen
Stad
Haukeland - Vis i kart
Materiale
Terazzoheller
Årstal
2022

Det er som ein stjerneveg under jorda og er med og skaper identitet, visuell glede og variasjon i haldeplassområdet. Arbeidet er sett saman av seks felt i golv i tre ulike område: eitt stort felt på plattforma, tre mindre felt i gangtunnelen mot Haraldsplass, og to felt på heisreposa mot Haukeland.

I alle felta er mønsteret bygd opp av trekanta, farga terrazzoheller og små rundingar, som variantar av stjerner og krystallar. Kunstverket har referansar både til historiske golv i offentlege rom og til ornamentikk i ulike kulturar.

Vestland fylkeskommune eig kunstverket.