Tilskot til prosjekt og kompetanseheving i biblioteka

Fylkeskommunen arbeider med kriterium for ei tilskotsordning for prosjekt og kompetanseheving i biblioteka.

Det vil antageleg bli utlysning tidleg i 2022, med søknadsfrist våren 2022.

Meir informasjon kjem i løpet av januar. Sjå også utlysninga for 2021.