Få SMS-varsel ved vegstenging

På nokre skredutsette fylkesvegstrekningar har vi ei SMS-teneste som du kan melde deg på. Då får du melding om vegen blir stengd på grunn av ras eller fare for ras.

For å melde deg på sender du kodeord til 2252.

 

Kodeord

Strekning

2252

HAFSLO

Fv. 5641 Hafslo - Veitastrond

2252

LOEN

Fv. 5723 Loen - Kjenndal

2252

OLDEN

Fv. 5724 Olden - Briksdal

2252

FOSSEBAKKEN

Fv. 5744 Fossebakken - Navelsaker

2252

HJELLE

Fv. 5720 Hjelle - Erdal

2252

ASKVOLL

Fv. 609 Førde - Askvoll

2252

FRESVIK 

Fv. 5602 Vangsnes – Fresvik

2252

ARNAFJORDEN

Fv. 5600 Vik - Arnafjorden

 

*Varslinga Fv. 5722 Sunde - Flo vart avslutta april 2022.