Vegarbeid ved Frekhaugkrysset i Alver

Varselet gjeld: 03.10.23–01.04.25

Vegen blir stengt i periodar på inntil 15 minutt på grunn av sprenging.

Vestland fylkeskommune har starta opp vegarbeid ved fv. 564 Frekhaugkrysset og fv. 5308 Sagstadvegen.

Det skal utførast sprengingsarbeid, og i samband med det blir vegen fv. 564 Frekhaugkrysset og fv. 5308 Sagstadvegen opp til Sagstad skule periodevis stengt. Vegen blir stengd i inntil 15 minuttar i tidsrommet mellom kl. 9 og kl. 14 og etter kl. 17.

Arbeidet skal vere ferdig våren 2025. Informasjon om stengetider osv. blir oppdatert på denne sida.

Du kan lese meir om vegarbeidet ved Frekhaugkrysset og Sagstadvegen på denne lenka