Kontaktpersonar for folkehelse

Oversikt over kven som arbeider med folkehelse i Vestland fylkeskommune, fordelt på ulike fagtema.

Folkehelse i alt vi gjer

Folkehelsearbeid er samfunnet si innsats for å påvirke faktorar som gjør at vi fremjar fleire leveår med god helse, trivsel og livskvalitet for alle. Sjå film om fylkeskommunen si innsats for å betre folkehelsa.

Dette er ein YouTube-video YouTube krever at du tillater markedsføringscookies for å sjå denne videoen

Ta kontakt med oss 

I fylkeskommunen arbeider alle med folkehelse. I tillegg er vi ei lita gruppe fordelt på ulike seksjonar i organisasjonen som arbeid ekstra med ulike koordinerande og rådgjevande folkehelseoppvåver. Ta gjerne kontakt med oss!

Kontaktpersonar på folkehelse

Anne-Lene Norman, seniorrådgjevar
Ansvarsområde: program for folkehelsearbeid, folkehelseforum Vestland

Turid Skrede, seniorrådgjevar
Ansvarsområde: Folkehelsenettverket, Folkehelseringen, Handlingsprogram for folkehelse

Åge Olsen, seniorrådgjevar                                                                      Ansvarsområde: blir oppdatert februar 2024

Thea Christiansen Mandt, seniorrådgjevar (i permisjon til juli 2024). Ansvarsområde: blir oppdatert juli 2024

Susanne Hesjevoll, rådgjevar
Ansvarsområde: Nyhendebrev folkehelse, Tilskotsordningar folkehelse, Friskliv

Mie Dahl Pind, rådgjevar
Ansvarsområde: folkehelseoversikt, Folkehelseundersøkingane, Ungdata, analyse og statistikk

Jens Harald Garden, seniorrådgjevar
Ansvarsområde: tannhelse