Kontaktpersonar for folkehelse

Oversikt over kven som arbeider med folkehelse i Vestland fylkeskommune, fordelt på ulike fagtema og kommunar.

Klikk på namna for å sende e-post.

Namn

Ansvarsområde 

Else-Marie Brobakke Aarø
seniorrådgjevar
Program for folkehelsearbeid, Folkehelse i plan - planuttalar, Nærmiljøprosjektet, Folkehelseforum Vestland, FoU-miljø, Trafikksikring, Helsefremjande arbeid
Anne-Lene Norman
seniorrådgjevar
Program for folkehelsearbeid, Folkehelseforum Vestland, FoU-miljø, Trygge lokalsamfunn, Folkehelse i plan - planuttalar, Helsefremjande arbeid
Anne Mette Nesje Porten
seniorrådgjevar
Fiskesprell, Folkehelseringen, Handlingsprogram for folkehelse, Frisklivssentral, Helsefremjande arbeid
Andreas Ask
rådgjevar
Program for folkehelsearbeid, Universell utforming, Frisklivssentral, Folkehelse i plan - planuttalar, Tilskotsordningar, Samlingar og nettverksmøte, Nettside Folkehelse, Helsefremjande arbeid
Aina Haugstad
seniorrådgjevar
Folkehelseoversikt, Analyse, Statistikk, 
Jens Harald Garden
seniorrådgjevar
Tannhelse