Kontaktpersonar for folkehelse

Oversikt over kven som arbeider med folkehelse i Vestland fylkeskommune, fordelt på ulike fagtema.

Folkehelse i alt vi gjør

Folkehelsearbeid er samfunnet si innsats for å påvirke faktorar som gjør at vi fremjar fleire leveår med god helse, trivsel og livskvalitet for alle. Sjå film om fylkeskommunen si innsats for å betre folkehelsa.

Dette er ein YouTube-video YouTube krever at du tillater markedsføringscookies for å sjå denne videoen

 

Ta kontakt med oss via e-post

I fylkeskommunen arbeider vi alle med folkehelsearbeid. I tillegg er vi ei lita gruppe fordelt på ulike seksjonar i organisasjonen som arbeid ekstra med ulike koordinerande og rådgjevande folkehelseoppvåver. Ta kontakt med oss på e-post:

Kontaktpersonar på folkehelse
Namn Ansvarsområde

Andreas Ask

Rådgjevar

 • Program for folkehelsearbeid
 • Frisklivssentral
 • Tilskotsordninga folkehelse
 • Skade- og ulukkesførebyggjande arbeid
 • Universell utforming
 • Nettside folkehelse

Anne-Lene Norman

Seniorrådgjevar

 •  Program for folkehelsearbeid
 • Folkehelseforum Vestland

Anne Mette Nesje Porten

Seniorrådgjevar

 • Fiskesprell
 • Folkehelseringen
 • Handlingsprogram for folkehelse
 • Frisklivssentral

Elisabeth Lofthus-Lie

Rådgjevar

 • Folkehelse i plan - planuttale
 • Samlingar og nettverksmøte
 • Handlingsprogram for folkehelse

Mie Dahl Pind

rådgjevar

 • Folkehelseoversikt
 • Analyse og statistikk

Turid Skrede

Seniorrådgjevar

 • Folkehelseundersøkelsen
 • Analyse og statistikk

Jens Harald Garden

Seniorrådgjevar

 • Tannhelse