Kontaktpersonar for folkehelse

Oversikt over kven som arbeider med folkehelse i Vestland fylkeskommune, fordelt på ulike fagtema.

Klikk på namna for å sende e-post.

Namn

Ansvarsområde 

Else-Marie Brobakke Aarø
seniorrådgjevar
Handlingsprogram for folkehelse, Folkehelse i plan - planuttalar, Nærmiljøprosjektet, Folkehelseforum Vestland, FoU-miljø, Trafikksikring, Helsefremjande arbeid
Anne-Lene Norman
seniorrådgjevar
Program for folkehelsearbeid, Folkehelseforum Vestland, FoU-miljø, Trygge lokalsamfunn, Folkehelse i plan - planuttalar, Helsefremjande arbeid
Anne Mette Nesje Porten
seniorrådgjevar
Fiskesprell, Folkehelseringen, Handlingsprogram for folkehelse, Frisklivssentral, Helsefremjande arbeid
Andreas Ask
rådgjevar
Frisklivssentral, Tilskotsordningar, Samlingar og nettverksmøte, Nettside Folkehelse, Helsefremjande arbeid
Elisabeth Hjelmervik Lofthus
rådgjevar
Program for folkehelsearbeid, Universell utforming, Folkehelse i plan - planuttalar, Samlingar og nettverksmøte, Helsefremjande arbeid
Mie Dahl Pind
rådgjevar
Folkehelseoversikt, Analyse, Statistikk, 
Jens Harald Garden
seniorrådgjevar
Tannhelse