Kontaktpersonar for folkehelse

Oversikt over kven som arbeider med folkehelse i Vestland fylkeskommune, fordelt på ulike fagtema og kommunar.

Klikk på namna for å sende e-post.

Namn

Ansvarsområde 

Kontaktperson til kommunar

Else-Marie Brobakke Aarø
seniorrådgjevar
Program for folkehelsearbeid, Folkehelse i plan - planuttalar, Nærmiljøprosjektet, Samarbeidsorgan, FoU-miljø, Trafikksikring, Helsefremjande arbeid Aurland, Austevoll, Bømlo, Eidfjord, Etne, Fitjar, Kvam, Kvinnherad, Stord, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vik, Voss
Anne-Lene Norman
seniorrådgjevar
Program for folkehelsearbeid, Samarbeidsorgan, FoU-miljø, Trygge lokalsamfunn, Folkehelse i plan - planuttalar, Helsefremjande arbeid Askvoll, Bremanger, Fjaler, Gloppen, Hyllestad, Høyanger, Kinn, Luster, Lærdal, Sogndal, Sunnfjord, Solund, Stad, Stryn, Årdal
Anne Mette Nesje Porten
seniorrådgjevar
Fiskesprell, Folkehelseringen, Handlingsprogram for folkehelse, Frisklivssentral, Folkehelse i plan - planuttalar, Helsefremjande arbeid Alver, Askøy, Austrheim, Bergen, Bjørnafjorden, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy, Samnanger, Vaksdal, Øygarden
Andreas Ask
rådgjevar
Program for folkehelsearbeid, Universell utforming, Frisklivssentral, Tilskotsordningar, Samlingar og nettverksmøte, Nettside Folkehelse, Helsefremjande arbeid  
Aina Haugstad
seniorrådgjevar
Folkehelseoversikt, Analyse, Statistikk,   
Jens Harald Garden
seniorrådgjevar
Tannhelse