Kontaktpersonar for folkehelse

Oversikt over kven som arbeider med folkehelse i Vestland fylkeskommune, fordelt på ulike fagtema.

Folkehelse i alt vi gjer

Folkehelsearbeid er samfunnet si innsats for å påvirke faktorar som gjør at vi fremjar fleire leveår med god helse, trivsel og livskvalitet for alle. Sjå film om fylkeskommunen si innsats for å betre folkehelsa.

Dette er ein YouTube-video YouTube krever at du tillater markedsføringscookies for å sjå denne videoen

Ta kontakt med oss 

I fylkeskommunen arbeider alle med folkehelse. I tillegg er vi ei lita gruppe fordelt på ulike seksjonar i organisasjonen som arbeid ekstra med ulike koordinerande og rådgjevande folkehelseoppvåver. Ta gjerne kontakt med oss!

Kontaktpersonar på folkehelse

Anne-Lene Norman, seniorrådgjevar
Program for folkehelsearbeid, Folkehelseforum Vestland, Sosial berekraft (HEMIL) Aldersvenleg Vestland

Turid Skrede, seniorrådgjevar
Folkehelsenettverk Vestland, Folkehelseringen, Handlingsprogram for folkehelse

Åge Olsen, seniorrådgjevar                                                                                    Handlingsprogram for folkehelse, Program for folkehelsearbeid, Klima og folkehelse, Tilskot til berekraftig samfunnsutvikling.

Thea Christiansen Mandt, seniorrådgjevar
I permisjon til juli 2024.                                 

Susanne Hesjevoll, rådgjevar
Nyheitsbrev folkehelse, Fiskesprell, Tilskot til kommunale friskliv-, lærings- og meistringstilbod.

Mie Dahl Pind, rådgjevar
Folkehelseoversikt, Folkehelseundersøkingane, Ungdata, Analyse og statistikk

Jens Harald Garden, seniorrådgjevar
Tannhelse