Kontaktpersonar for folkehelse

Oversikt over kven som arbeider med folkehelse i Vestland fylkeskommune, fordelt på ulike fagtema.

Klikk på namna for å sende e-post.

Namn

Ansvarsområde 

Else-Marie Brobakke Aarø
seniorrådgjevar
Handlingsprogram for folkehelse, Folkehelse i plan - planuttalar, Nærmiljøprosjektet, Folkehelseforum Vestland, FoU-miljø, Trafikksikring, Helsefremjande arbeid
Anne-Lene Norman
seniorrådgjevar
Program for folkehelsearbeid, Folkehelseforum Vestland, FoU-miljø, Helsefremjande arbeid
Anne Mette Nesje Porten
seniorrådgjevar
Fiskesprell, Folkehelseringen, Handlingsprogram for folkehelse, Frisklivssentral, Helsefremjande arbeid
Andreas Ask
rådgjevar
Program for folkehelsearbeid, Frisklivssentral, Tilskotsordningar, Samlingar og nettverksmøte, Skade- og uluikkesførebyggjande arbeid, Universell utforming, Nettside Folkehelse, Helsefremjande arbeid
Elisabeth Hjelmervik Lofthus-Lie
rådgjevar
Folkehelse i plan - planuttalar, Samlingar og nettverksmøte, Handlingsprogram for folkehelse, Helsefremjande arbeid
Mie Dahl Pind
rådgjevar
Folkehelseoversikt, Analyse, Statistikk, 
Jens Harald Garden
seniorrådgjevar
Tannhelse