Søk høgare kvote på TT-kortet

Du som er godkjent brukar av TT-kort i Vestland, men har fått endra helsetilstanden etter at vedtak vart gjort, kan søkje om høgare kvote på TT-kortet.

Dette gjeld dersom du er blitt avhengig av rullestol/spesialbil eller blitt blind/sterkt svaksynt.

For å bli registrert som sterkt svaksynt må du ha ein visus på 0,33 eller lågare på begge augo. Det må dokumenterast med legeerklæring og dokumentasjon frå augelege/spesialist som du kan laste opp som vedlegg i søknaden.

Slik søkjer du

Gå til sida for eDialog for å sende inn legeerklæringa digitalt. Du kan og sende inn søknad via post til:

Vestland fylkeskommune
avd. MOK
Postboks 7900
5020 Bergen

Legeerklæringa må vere underteikna og stempla av lege.
Her finn du søknadsskjema for høgare kvote (pdf).

Kvoter for 2024

  • Ordinær kvote: kr 5 800
  • Blinde og rullestolbrukarar: kr 46 240 (kr 7 540 fylkeskommunal kvote, kr 38 700 statleg kvote)
  • Elektrisk rullestolbrukarar: kr 48 560 (kr 9 860 fylkeskommunal kvote, kr 38 700 statleg kvote)
  • I tillegg får brukarar som bur 20 km unna næraste servicesenter (post i butikk) kr 1 160 i tillegg.

Du får halvparten av kvota på kortet den 1. januar og halvparten den 1. juli. Ved godkjenning som brukar i løpet av året, vert kvoten rekna frå den dato ein får vedtak om godkjenning.