Nakkebruna - Volda kommune

Møre og Romsdal si einaste dagsturhytte. Nakkebruna passar fint som turmål for barnefamiliar. Her ser du mot Hornindalsvatnet, Grodås og inn til Hornindal. Namnet kjem av fjellhamaren Nakkebruna, som ligg like nedom hytta.

20191016_125642.jpg

Foto: Ola Bergset Ulvedal

Tilkomst og parkering

Parkering ved Hornindal skule. Alternativt ved kommunal veg, der stien startar.

Stien til hytta

Dagsturhytta ligg berre eit steinkast frå traseen for Hornindal Rundt-løypa, og turen opp går i løypetraseen.

Frå skulen følger du vegen på sørsida av skulen og så over gangbrua til Ytrehorn. Gå rett fram, over fv. 726, og gjennom eit gardstun fram til kommunal veg. Følg vegen opp bakken, og ta til venstre ved merka løype. Stien vidare oppover er jamt bratt, og merka med kvite runde flekkar. Frå den kommunale vegen og vidare oppover er stien ikkje universelt utforma og såleis ikkje lagd til rette forbruk av rullestol, trille eller barnevogn.

Avstandar

Hytta ligg på om lag 190 moh. Turen opp tek om lag 30 minutt i roleg tempo frå parkeringsplassen ved skulen.