Leig lokale i VS13

Denne utsikta kan bli di! Våren 2023 vil VS13 i fylkeshuset vere innflyttingsklar. Sju etasjar med kontorlokale er ledige, og som leigetakar får du tilgang til fleire fellesområde.

Fylkeshuset og VS13 vil bli ein ikonbygning for Bergen og heile Vestland. Her kjem du tett på alt som rører seg. Kombinert med topp moderne og miljøvenlege løysingar er dette perfekt for ei verksemd som vil ha ein seriøs og framtidsretta profil overfor kundar og samarbeidspartnarar.

Bygningen er utforma med tanke på trivsel og effektivitet for alle brukarane. Fasilitetane er i øvste sjikt og er tilpassa den fleksibiliteten eit framtidig arbeidsliv krev.

Interessert? Kontakt oss for meir info.

Fakta om VS13

Utleige areal

5075 m²

Grunnflate

880 m²

Etasjar

7

Dei som leiger i VS13 vil få tilgang til:

  • 1. etasje med vrimleareal, resepsjon, næringslokale og spisestad
  • Takterrasse/hage.
  • Stor kantine saman med dei andre som har arbeidsplass i fylkeshuset. 
  • Møte- og konferansesenter med 31 møterom, to store salar og ein fylkestingssal som også kan leigast til konferanse eller arrangement. 
  • Sykkelparkering med garderobe 
  • Treningsrom