Fagtilbod for vaksne i Hordaland

Vi tilbyr gratis vidaregåande opplæring for vaksne som kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse. Vi tek imot søknadar fram til 1. mai på fag som ikkje er fullteikna.

Fagtilbod for vaksne i Hordalandsregionen

Nedanfor kan du finne fagtilbod i Hordalands-regionen.

Les meir om korleis du søker og kva dokumentasjon du må sende.

Vidaregåande for vaksne skuleåret 2020 til 2021

Vi tilbyr vidaregåande utdanning for vaksne med oppstart hausten 2020. Nedanfor finn du oversikt over faga og kva senter som tilbyr utdanninga. Søkarar med voksenrett blir prioriterte og du kan søke i vigo.no til Voss gymnas, Sotra, Stord og Åsane vgs. Bergen Katedralskole bruker eige søknadsskjema.

Bygg- og anleggsteknikk

Helse- og oppvekstfag

Naturbruk

Restaurant- og matfag

Service og samferdsel

Teknikk og industriell produksjon

Studiekompetansefag

Bygg- og anleggsteknikk

Elektrofag

Helse- og oppvekstfag

Naturbruk

Restaurant- og matfag

Service og samferdsel

Teknikk og industriell produksjon

Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Vi tek imot søknader fram til 1. mai på fag som ikkje er fullteikna.

Dette betyr at vi utvidar tida for å sende søknad fordi ønsker å sikre at vaksne skal få ro til å søke utdanning i ei tid der kvardagen for mange er endra som følge av tiltak for å hindre spreiing av koronavirus.

Ver merksam på at nokre få opplæringstilbod er fullteikna og difor ikkje ope for søking. Informasjon om dette kan du finne på nettsida til det einskilde senter.

Kontakt senteret som tilbyr opplæringa direkte på epost eller telefon dersom du har spørsmål eller behov for studierettleiing.

Søkarar med vaksenrett blir prioriterte ved inntak, men alle kan søke. Utdanninga er gratis for alle som får plass.

Du søker gjennom vigo.no eller via nettsiden til skulane. Bergen katedralskole har eigne søknadsskjema.

Studiekompetansefag

 • Engelsk
 • Historie
 • Matematikk
 • Naturfag
 • Norsk
 • Samfunnsfag

Bergen Katedralskole tilbyr alle seks studiekompetansefaga. Sotra vgs,  Stord vgs og Voss gymnas tilbyr studiekompetanse over to år. Les meir på nettsida til sentera

Heiltid og deltid

Vi tilbyr full opplæring på Vg1 og Vg2 i utvalde fag for deg som ikkje har arbeidserfaring. Deretter kan du søke læreplass for å kvalifisere deg til fagprøve. Dersom du har yrkeserfaring kan du søke opplæring på deltid og ta fagbrev som praksiskandidat

Kontakt oss dersom du ønsker sturierettleiing, eller har spørsmål om vidaregåande opplæring for vaksne.

Dersom du har erfaring frå eit yrke som ikke står på lista kan du søke om opplæring saman med lærlingar. Det er eit krav at du har nok relevant yrkespraksis

Bygg- og anleggsfag

 • Byggdriftarfaget, industrimalarfaget, murarfaget, malarfaget, rørfaget, Åsane vgs

Design og handverk

 • Frisørfaget, opplæring med lærlingar, Åsane vgs

Elektrikarfaget

 • Dataelektronikarfaget, opplæring med lærlingar Åsane vgs

Restaurant- og matfag

 • Kokk, institusjonskokk, servitør, opplæring med lærlingar Åsane vgs\

Service og samferdsel

 • Logistikkfaget, opplæring med lærlingar Åsane vgs

Teknikk og industriell produksjon

 • Bilfaget, lette kjøretøy, bilfaget, tunge kjøretøy, billakkerarfaget, bilskadefaget, CNC-operatør, gjenvinningsfaget, industrimekanikarfaget, produksjonsteknikk, opplæring med lærlingar Åsane vgs

Søk innan 1.april for fag som startar i august.

Kontakt oss dersom du har spørsmål om opplæring saman med lærlingar.