Vaksenopplæring og koronavirus

Skulane er stengde

I løpet av veke 20 opnar dei vidaregåande skulane i Vestland. Opninga skjer i det tempo og omfang som er forsvarleg lokalt. Undersøk med den din skule korleis dette blir for vaksenopplæring.

Tidlegare info

Vaksne som er i opplæring

Vaksne deltakarar vil få nettstøtta opplæring frå skulen dei er tilknytta. Kontakt skulen direkte dersom du har spørsmål om dette.

Vaksne som søker utdanning

Vaksne som treng rettleiing eller har spørsmål om om søking og inntak for skuleåret 2020-21 kan kontakte vaksenopplæringa via telefon eller epost.

Koronainformasjon på fleire språk