Vaksenopplæring og koronavirus

Skulane er stengde

Alle vidaregåande skular i Vestland stengde. Dette gjeld p.t fram til 13. april. Skulane vil gi nettstøtta undervisning i denne perioden, slik at den faglege progresjonen i størst mogleg grad vert halden oppe.

Vaksne som er i opplæring

Vaksne deltakarar vil få nettstøtta opplæring frå skulen dei er tilknytta. Kontakt skulen direkte dersom du har spørsmål om dette.

Vaksne som søker utdanning

Vaksne som treng rettleiing eller har spørsmål om om søking og inntak for skuleåret 2020-21 kan kontakte vaksenopplæringa via telefon eller epost:  https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/voksen/kontakt-oss/