Fagtilbodet i Vestland 2021

Vi tilbyr gratis vidaregåande opplæring for vaksne som kan føre fram til fagbrev, yrkes- eller studiekompetanse.

Fagtilbodet til vaksen er enno ikkje klart. Under finn du lenker til tilboda. Fleire tilbod vil komme etter kvart.

Fagtilbodet på Bergen Katedralskole