Vidaregåande fagtilbod for vaksne 2021/2022

Er du over 25 år kan du søke gratis vidaregåande opplæring for vaksne. Her er fagtilbodet for skuleåret 2021/2022. Søk innan 1. april.

Agronom

Vg2 - Landbruk og gartnarnæring (Stend vgs, Mo og Øyrane vgs)
Vg3 - Landbruk (Stend vgs, Mo og Øyrane vgs)

Barne- og ungdomsarbeidar

Vg1 - Helse- og oppvekstfag (Sotra vgs, Stord vgs, Voss gymnas, Åsane vgs, Flora vgs)
Vg2 - Barne og ungdomsarbeidarfaget (Sotra vgs, Åsane vgs, Mo og Øyrane vgs)

Betongfagarbeidar

Vg1 - Bygg og anleggsteknikk (Sogndal vgs)
Vg2 - Industriteknologi og betong og mur / Gloppenmodell (Firda vgs)

CNC-operatør

Vg1 - Teknologi og industrifag / Gloppenmodell (Eid vgs)

Fagoperatør kjemisk prosessindustri

Vg2 - Kjemiprosess- og laboratoriefag / Gloppenmodell (Årdal vgs)

Fagoperatør polymerkompositt

Vg2 - Industriteknologi og betong og mur / Gloppenmodell (Firda vgs)

Fag som byggjer på Vg2 industriteknologi

Vg1 - Teknologi og industrifag (Flora vgs
Vg2 - Industriteknologi (Mo og Øyrane vgs)

På vilbli.no kan du sjå kva fag dette gjeld.

Fellesfag yrkesfag

Vg3 - Fellesfag helsefag / Gloppenmodell (Firda vgs)

Ferskvarehandlar

Vg1 - Restaurant og matfag (Sandsli vgs)
Vg2 - Kokk og servitør (Sandsli vgs)

Gartnar

Vg2 - Landbruk og gartnarnæring (Voss vgs
Vg3 - Gartnarnæringa (Voss vgs)

Generell studiekompetanse

Vg3 - Studiekompetanse over 1 år eller 2år (Hafstad vgs, Stord vgs, Voss gymnas, Sotra vgs, Bergen katedralskole, Sogndal vgs)
Vg4 - Påbygg til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse (Eid vgs, Bergen katedralskole)

Helsefagarbeidar

Vg1 - Helse-og oppvekstfag (Sotra vgs, Åsane vgs, Knarvik vgsMo og Øyrane vgsHøyanger vgsStord vgs)
Vg1 - Helse og oppvekstfag / Samansett klasse unge og vaksne (Høyanger vgs)
Vg1 - Helse og oppvekstfag / Gloppenmodell (Firda vgs)
Vg2 - Helsearbeidarfag (Flora vgs, Knarvik vgs, Åsane vgs, Sotra vgs)
Vg2 - Helsearbeidarfag / Gloppenmodell (Firda vgs)
Vg2 - Helsearbeidarfag / Samansett klasse unge og vaksne (Sogndal/Årdal vgs, Høyanger vgs)

Helsesekretær 

Vg2 - Helseservicefag (Åsane vgs)
Vg3 - Helsesekretær (Åsane vgs)

Industrimekaniker

Vg1 - Teknologi og industrifag ( Flora vgs )
Vg1 - Teknologi og industrifag / Gloppenmodell (Eid vgs)

Industrisnikkar

Vg1 - Teknologi og industrifag / Gloppenmodell (Eid vgs)

Kokk og ernæringskokk

Vg1 - Restaurant og matfag (Sandsli vgs)
Vg1 - Restaurant og matfag / Samansett klasse unge og vaksne (Fitjar vgs)
Vg1 restaurant og matfag / Gloppenmodell (Måløy vgs)
Vg2 - Kokk og servitør (Sandsli vgsVoss vgs)

Rørleggar

Vg1 - Bygg og anleggsteknikk (Sogndal vgs)

Salsmedarbeidar

Vg2 - Sal og reiseliv (Flora vgs)

Servitør

Vg1 - Restaurant og matfag (Sandsli vgs)
Vg2 - Kokk og servitør (Sandsli vgs)

Tannhelsesekretær

Vg2 - Helseservicefag (Åsane vgs)
Vg2 - Helseservicefag / Gloppenmodell (Firda vgs)
Vg3 - Tannhelsesekretær (Åsane vgs)

Tømrar

Vg1 - Bygg-og anleggsteknikk (Sotra vgs , Sogndal vgs,  Åsane vgs)
Vg1 - Bygg og anleggsteknikk / Samansett klasse unge og vaksne (Stord vgs)
Vg1 - Bygg og anleggsteknikk / Gloppenmodell (Stryn vgs)
Vg2 Tømrar ( Åsane vgs, Stord vgs, Sotra vgs)

 

Gloppenmodellen er ein samarbeidsmodell mellom bedrift, NAV og fylkeskommune. Ta kontakt med rettleiingstenesta for nærmare informasjon.