Sommarskulen

Sommarskulen er eit gratis tilbod til elevar og lærlingar i offentleg vidaregåande opplæring.

Vi har undervisning i matte, og norsk for elevar med eit anna morsmål og kort butid i landet. Sommarskulen 2020 er no ferdig.

Kven kan melde seg på

Tilbodet om sommarskule gjeld for deg som er elev mellom 16 og 25 år i offentleg vidaregåande opplæring i tidlegare Hordaland, og lærlingar/søkjarar til læreplass.

Kva fag kan du få undervisning i

Vi tilbyr undervisning i:

  • Matematikk for yrkesfag med eksamen - i Bergen og Stord. For elevar med 1 i standpunkt eller 1 til eksamen frå vg1, og til lærlingar som manglar godkjend eksamen i matematikk MAT 1001 PY frå vg1.
  • Norskkurs utan eksamen for elevar med eit anna morsmål og kort butid i landet – i Bergen

Slik melder du deg på

Fristen for å melde seg på er no ute.

Gratis

Tilbodet om sommarskule er gratis. Du får frukost og lunsj kvar dag.

Samarbeidspartere

Sommarskulen er eit samarbeid mellom fylkeskommunen og Røde Kors.
Lærarar vil vere ansvarlege for undervisninga, med støtte frå frivillige frå Røde Kors.