Sommarskulen

Sommarskulen er eit gratis tilbod fylkeskommunen arrangerer i samarbeid med Røde Kors for elevar i dei offentlege vidaregåande skulane og lærlingar i fylket.

I 2021 var det sommarskule i Bergen, ved Amalie Skram videregående skole, og vi hadde tilbod i matematikk for elevar og lærlingar, og i norsk for elevar med kort butid i Noreg og med ungdomsrett.

Årets sommarskule var frå 21. juni til 2. juli.

Deltakerne må ha med PC, kalkulator og skrivesaker.

Det blir servert gratis frokost og lunsj til dei som deltar.