Privatisteksamen og koronavirus

Privatisteksamen blir arrangert hausten 2020. Det er viktig at du set deg godt inn i smittevernreglane som gjeld for eksamen. Oppdatert informasjon som gjeld privatisteksamen og koronavirus legg vi ut på denne sida.

Du må vere heilt frisk

Du må vere heilt frisk når du møter på eksamen. Om du har luftvegssymptom, skal du ikkje møte. Dette gjeld også om du berre har milde symptom og sjukdomskjensle. Om du har vore sjuk, må du ha vore utan symptom eitt døgn før du kan møte på eksamen.

Du må avbryte eksamen og forlate lokalet dersom du får symptom på luftvegsinfeksjon undervegs i eksamen.

Du kan ikkje møte på eksamen dersom du er i karantene.

Om du har symptom på grunn av kjent pollenallergi, kan du kome på eksamen.

Er du i risikogruppa?

Om du er i risikogruppa for å utvikle alvorleg covid-19-sjukdom, må du sjølv vurdere om det er forsvarleg for deg å møte på eksamen.  Eksamen blir arrangert i tråd med råda smittevernrettleiaren frå Utdanningsdirektoratet.

Om du er i risikogruppa og ikkje møter på eksamen, vil dette bli rekna som dokumentert fråvær og du vil ha rett til å ta utsett eksamen i neste periode. 

Les meir om utsett eksamen her.

Ver nøye med hygienen

Vask hendene godt når du kjem til eksamenslokalet, etter toalettbesøk eller nys/host. Bruk såpe og vatn eller handsprit.

Bruk papirlommetørkle eller olbogen om du må nyse eller hoste.

Når du kjem på eksamen

Møt til oppsett tid og sørg for å halde god avstand til andre. Følg instruksane du får i lokalet.

Om du kan unngå det, bør du ikkje bruke offentleg transport. Det er lite parkeringsplassar i samband med eksamenslokala, så det beste er om du kan gå eller bli køyrd.

Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidd ein rettleiiar for privatisteksamen. 

Les rettleiiaren her.