Praktiske eksamenar - privatist

Tek du eit yrkesfagleg utdanningsprogram som privatist, må du ta tverrfagleg praktisk eller munnleg-praktisk eksamen der dei felles programfaga inngår.

Vestland  arrangerer tverrfagleg munnleg-praktisk privatisteksamen frå vg1 yrkesfag berre om hausten.

Tverrfagleg praktisk eksamen i desse faga blir arrangerte berre om hausten:

  • APO3004 apotekteknikar vg3
  • HES2004 helseservice vg2
  • HSE3004 helsesekretær vg3
  • TAN3004 tannhelsesekretær vg3

Frå dei fleste utdanningsprogramma på vg2 yrkesfag blir tverrfagleg praktisk eksamen berre arrangert om våren. 

I desse faga frå vg2 og vg3 yrkesfag blir eksamen arrangert både om våren og om hausten. 

  • FOT2004 fotterapi og ortopediteknikk vg2
  • FOT3004 fotterapi vg3
  • FRI2003 frisørfaget vg2
  • HUD2004 hudpleiar vg2
  • HUD3004 hudpleiar vg3