Praktiske eksamenar - privatist

Tek du eit yrkesfagleg utdanningsprogram som privatist, må du ta tverrfagleg praktisk eller munnleg-praktisk eksamen der dei felles programfaga inngår.

Tverrfagleg  praktisk eksamen blir i dei fleste faga arrangert berre ein gong i året. Nokre fag har eksamen både vår og haust. 

Du melder deg til eksamen på privatistweb. Ta kontakt med oss om du ikkje finn fagkoden din på privatistweb.

Her kan du lese meir om oppmelding til privatisteksamen.

Vestland  arrangerer tverrfagleg munnleg-praktisk privatisteksamen frå vg1 yrkesfag berre om hausten.

Tverrfagleg praktisk eksamen i desse faga blir arrangerte berre om hausten:

  • APO3004 apotekteknikar vg3
  • HES2004 helseservice vg2
  • HSE3004 helsesekretær vg3
  • TAN3004 tannhelsesekretær vg3

Frå dei fleste utdanningsprogramma på vg2 yrkesfag blir tverrfagleg praktisk eksamen berre arrangert om våren. 

I desse faga frå vg2 og vg3 yrkesfag blir eksamen arrangert både om våren og om hausten. 

  • FOT2004 fotterapi og ortopediteknikk vg2
  • FOT3004 fotterapi vg3
  • FRI2003 frisørfaget vg2
  • HUD2004 hudpleiar vg2
  • HUD3004 hudpleiar vg3

Oppdaterte retninglinjer blir publisert i januar 2020

Retningslinjer for privatisteksamen i HUD2004 hudpleie vg2

Retningslinjer for privatisteksamen i HUD3004 hudpleiar vg3

Retningslinjer for privatisteksamen i FOT2004 fotterapi og ortopediteknikk vg2

Retningslinjer for privatisteksamen i FOT3004 fotterapi vg3