IDR2014 Treningsleiing 2+3

Her er førebuingsdelen til munnleg-praktisk eksamen i IDR2014 Treningsleiing 2+3. Trykk på lenka for å laste ned førebuingsdelen.