BUA2004 Tverrfagleg eksamen

Her er førebuingsdelen til munnleg-praktisk eksamen i BUA2004 tverrfagleg eksamen på vg2 barne- og ungdomsarbeidarfaget . Trykk på lenka for å laste ned førebuingsdelen.