Open dag

Dei vidaregåande skulane våre har opne dagar der du kan komme på besøk til skulen og sjå korleis vi har det.

Under finn du ei oversikt over skular med open dag og du kan finne meir informasjon på skulen si nettside.

Skulenamn Open dag Merknad
Amalie skram videregående skole 2. februar kl. 12:00  
Arna Vidaregåande skule 2. februar kl. 14:00 - 18:00  
Bergen katedralskole 15. og 16. februar Det er også arrangement på kvelden.
Fyllingsdalen videregående skole 15. februar kl. 18:00  
Langhaugen videregående skole 9. februar kl. 09:00 - 12:00  
Nordahl Grieg videregående skole 8. februar Informasjonsmøte for føresette: 15. februar (kveld)
Olsvikåsen videregående skole 2. februar kl. 16:30 Informasjonsmøte for føresette: 9. februar kl. 16:30 Digitalt
Os gymnas 9. februar kl. 15-18
16. februar kl. 15-18 og
23. februar kl. 15-18
 
Sandsli videregående skole 3. februar kl. 12:00 - 14:00 Påmelding på skulen si nettside. Informasjonsmøte for elevar/føresette: 3. februar kl. 18:00 - 19:30. Påmelding på skulen si nettside.
Stord vidaregåande skule  24.februar  
Slåtthaug videregående skole 8. februar  
Tertnes videregående skole 23. februar kl. 18:30 - 20:30  
Årstad videregående skole 25. og 26. februar Avdelingsvise møter. Digitalt.