Nettskulen

Nettundervisninga i Vestland har fått sin eigen skule. Frå hausten 2022 blir fleire fag meir tilgjengeleg både for ungdom og vaksne der dei bur. Nettskulen i Vestland kan tilby fag som skulen din ikkje har. Nettundervisning kan søkjast av lærlingar, elevar i vidaregåande skule, eller deltakarar i vaksenopplæringa.