Vg 3 i skule

Fylkesdirektøren har vedteke at det skal setjast i gang Vg3 alternativ sluttopplæring i skule ved nokre vidaregåande skular.

Vg3 i skule er eit tilbod til søkjarar som ikkje har fått læreplass, og skal føre elevane fram til fag- eller sveineprøve.

Tilboda gjeld kvalifiserte søkjarar med ungdomsrett som står utan læreplass.

Inntaket til klassane blir gjort på grunnlag av karakterar.

Dei som kjem inn får melding frå skulen. Dei som ikkje kjem inn blir sett opp på venteliste til klassen er fylt opp. Dei som kjem på venteliste vil få melding om dette.