Vg 3 i skule

Fylkesdirektøren har vedteke at det skal setjast i gang Vg3 alternativ sluttopplæring i skule ved nokre vidaregåande skular.

Vg3 i skule er eit tilbod til søkjarar som ikkje har fått læreplass, og skal føre elevane fram til fag- eller sveineprøve.

Tilboda gjeld kvalifiserte søkjarar med ungdomsrett som står utan læreplass.

Inntaket til klassane blir gjort på grunnlag av karakterar. Dei som kjem inn får melding frå skulen. Dei som ikkje kjem inn blir sett opp på venteliste til klassen er fylt opp. Dei som kjem på venteliste vil få melding om dette.

Det vil bli oppretta Vg3 i skule i desse faga:

Utdannings-program Lærefag Skule og tal klassar Tid for oppstart
SS IKT servicefag 1 klasse ved Amalie Skram vgs Rundt 1. sept. 2020 - Inntaket er avslutta
EL Elektrikar 1 klasse ved Askøy vgs Rundt 1. november 2020
TIP Industrimekanikar m.fl.

2 klassar ved Askøy vgs og 

1 klasse ved Mo og Øyrane vgs

Rundt 1. november 2020
TIP Lette køyretøy 1 klasse ved Slåtthaug vgs Skulen informerer
HO Barne- og ungdoms-arbeidar 1 klasse ved Sotra vgs Skulen informerer
HO Helsearbeidar 1 klasse ved Åsane vgs Skulen informerer