Fylkesmeisterskap for yrkesfag

Vestland fylkeskommune arrangerer fylkeskonkurransar for vg2-elevar i yrkesfag. Vi vil i samarbeid med World Skills Norway legge til rette for deltaking i Skule-NM i aktuelle fag.

Det vil variere frå år til år kva fag det blir arrangert fylkeskonkurransar og Skule-NM i.

Fylkesmeisterskap 2022

Fylkesmeisterskapet blir eit desentralisert arrangement 15.-17.februar 2022 der konkurransane føregår på ulike skular. Merk at kvart fag berre har ein konkurransedag.

Fordeling av konkurransar på dei tre datoane er ikkje klar enno.

Påmeldingsfrist er onsdag15.desember. Til påmelding

Faga

Vi jobbar framleis med å få arrangert konkurranse i fleire fag. Dei konkurransane og arrangørskulane som førebels er klare er:

Bygg og anleggsfag:

 • Murar og flisleggjarfaget – Åsane vgs
 • Røyrleggjarfaget – Åsane vgs
 • Betongfaget – Åsane vgs
 • Anleggsmaskinførarfaget – Os vgs

Elektro:

 • Elektrikerfaget (lagkonkurranse) – Stord vgs
 • Automatiseringsfaget (lagkonkurranse)– Stord vgs

Helse og oppvekst:

 • Barne- og ungdomsarbeidarfaget (lagkonkurranse) – Fitjar vgs
 • Helsearbeidarfaget (lagkonkurranse) – Sogndal vgs
 • Ambulansefaget (lagkonkurranse) – Os vgs

Salg og service:

 • Salgsfaget (lagkonkurranse) – Åsane vgs

Teknologi og industrifag:

 • Arbeidsmaskiner – Os vgs
 • Bilskade/billakk – Slåtthaug vgs
 • Bilfaget, lette køyretøy – Slåtthaug vgs

Oppgåvene blir gjort tilgjenglege i starten av januar.

Det er berre ein elev eller eit lag frå kvar skule som kan delta. Der fleire er interesserte, må det avhaldast skuleintern konkurranse før fylkesmeisterskapet.

Vi kjem med meir informasjon etterkvart.

Skule-NM

Det er den enkelte fylkeskommune som bestemmer kven som skal reise til Skule-NM.

Det er ein føresetnad at det er arrangert intern konkurranse i fylket blant interesserte elevar og skular.

I dei faga der det berre er ein skule som er interessert i å delta på Skule-NM, kan det konkurrerast internt på skulen.

Det vil variere frå år til år kva fag det blir arrangert NM i og kvar i landet det blir arrangert.

Les meir på nettsida til Worldskills