Ekstraordinært tilskudd

Tilskotsordninga skal stimulere lærebedrifter til å gje lærlingar, praksisbrevkandidatar og lærekandidatar med særskilte behov mogelegheit å oppnå ei fagutdanning eller delar av ei fagutdanning.

Mål med tilskotsordninga skal vera å bidra til å finansiere kostnader lærebedrifta har knytt til opplæring av lærlingar med særskilte behov og/eller med svake norskferdigheiter.

Tilskudd til bedrifter som tar inn lærlingar og lærekandidatar.