Karriererettleiing for ungdom i skule

Rådgjevarar i ungdomsskule og vidaregåande opplæring tilbyr karriererettleiing til elevane med mål om at fleire gjennomfører vidaregåande opplæring.

Karriererettleiinga skal hjelpe elevane til:

  • Bli bevisste og få meir kunnskap om seg sjølve, eigne interesser og føresetnader
  • Få meir kunnskap om yrkes- og utdanningsvegar
  • Utprøving og praksis