Webinar om jobbsøkingsprosessen

Søke jobb for første gong, eller litt lenge sidan sist du var på jobbjakt? På dette webinaret lærer du det grunnleggande om jobbsøkarprosessen frå A til Å.

Nysgjerrig på korleis du går fram for å søke jobb i 2022? I haust inviterer Karriere Vestland til gratis kurs om jobbsøkarprosessen ein gong i månaden. Du vel sjølv kva dato som passar best for deg.

Dette lærer du på kurset

  • Kvar og korleis du finn jobbane
  • Korleis du les og tolkar ein stillingsannonse
  • Korleis du førebur deg når du skal søka jobbar
  • Korleis du skriv CV og søknad
  • Korleis du gjennomfører eit godt intervju

Webinaret gir ei grunnleggande innføring i jobbsøkarprosessen frå A-Å og passar for alle som skal byrja å søka jobbar, enten det er første gangen eller berre litt lenge sidan sist.

Du kan stille spørsmål via chat undervegs under webinaret.

Varigheit: 1 t og 30 minutt

Stad: Teams

Vel dato og meld deg på jobbsøkarkurs

Meld deg på
Du kan velje mellom kursdatoane 22. september, 19. oktober og 23. november.