Nyttige videoar

Vi har laga nokre videoar som kan vere til inspirasjon og nytte. 

I denne videoen får du tips og råd til korleis du kan skrive ein god CV. 
Vi kan også hjelpe deg med å gå gjennom CV-en din

Karriererettleiing kan hjelpe med å gi oversikt og innsikt når du skal ta val knytta til utdanning og arbeid. Gjennom samtaler med ein rettleiar kan du finne ut kva du vil, kva moglegheiter som finst for deg i arbeidslivet og korleis du kan kome deg vidare. Karriere er ikkje å jakte suksess i næringslivet. Karriere er reisa du tar gjennom utdanning og arbeid, alt du gjer frå dagen du begynner på skulen til dagen du sluttar å jobbe.